Foto Komponenty pro automatizaci

Komponenty
pro automatizaci

Prvky průmyslové automatizace je možné rozdělit podle jejich základní funkce do tří kategorií. Na vstupní straně jde o prvky snímací či ovládací. Říká se jim snímače (senzory) a akční členy. Jádrem systémů automatizace jsou řídicí jednotky. Mohou to být specializované hardwarové prvky, programovatelné automaty a nebo počítače. Poslední částí jsou zobrazovací jednotky (displeje) nebo zobrazovače s vlastní inteligencí.
Dalšími komponenty pro automatizaci jsou pneumatické válce, ventily, FRL a příslušenství, které nabízíme včetně návrhu pneumatických obvodů a kompletní realizace jednoúčelových strojů.